DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Muzeum Kraslické dráhy

Nabídka

 
 

Nabídka 
Nabízíme publikace vydané Železničním spolkem Klub M 131.1, které jsou věnovány tratím v Karlovarském kraji.

 

!!! Novinka !!!

 

Vyšla publikace o Kraslické dráze

 

         „Pozor, přijíždí vlak! aneb Historie Kraslické dráhy“ je název nové publikace, která byla slavnostně prezentována 11. června u příležitosti oslav 140. výročí od zahájení provozu na prvním úseku regionální trati ze Sokolova do Kraslic. Jejími autory jsou Robert Koutný (text a výběr fotografií a obrázků), Thorald Meisel (kapitola „Nádraží Klingenthal“ a Ing. Rudolf Tyller (náčrty a schémata). Knihu vydalo Vlastivědné nakladatelství Jos. R. Vilímka a Romana Kotilínka v Kraslicích jako svou třetí publikaci edice „Regionální historie“, která mapuje region na samém západě Krušných hor. Pan Kotilínek, který je „v civilu“ starostou města Kraslice, dal také publikaci tvář, je autorem její výtvarné stránky.

         Nová publikace navazuje na dřívější vydání brožury „Dráha údolím Svatavy“ , které byly vydány péčí Železničního spolku Klub M 131.1 v letech 1996 a 2001 a v německé jazykové verzi pak v roce 1997. Oproti svým starším sestrám je však nová publikace obsáhlejší (na více než dvou stovkách stránek je velké množství fotografií, náčrtů a schémat, z velké části dosud nepublikovaných a také kapitoly dokumentující nejen starší i nejnovější historii této zajímavé trati, její infrastrukturu a vozidlový park a také okolí jubilující dráhy. Nechybí ani zkrácený německý text a přehled všech známých hnacích vozidel, která se zde až do konce GVD 2014/2015 vyskytovala. Snahou všech autorů bylo také připomenout a oslavit práci mnoha generací železničářů, kteří se na provozu Kraslické dráhy podíleli.

         Kraslické dráha (tento název získala trať v polovině 90. let, kdy zastupitelstvo města Kraslic uvažovalo o její privatizaci) má bohatou a zajímavou historii. Během 140 let se zde vystřídala řada provozovatelů – od Buštěhradské dráhy přes ČSD, Německé říšské dráhy, opět ČSD, České dráhy a konečně až po soukromou společnost Viamont, která trať získala do pronájmu v roce 1998. 1. června 1876 byl zprovozněn první 20 kilometrů dlouhý úsek ze Sokolova (tehdejšího Falknova nad Ohří) do dnešní zastávky a nákladiště Kraslice předměstí. O deset let později pak byla Kraslická dráha napojena na síť německých železnic, když byl otevřen přeshraniční úsek z Kraslic předměstí přes nádraží Kraslice do saského Klingenthalu.    Doprava přes státní hranici byla zastavena krátce po druhé světové válce. Obnovena byla pak v roce 2000; v současné době sem zajíždějí přímé vlaky ze Zwickau a Plavna.

         Od samotného počátku trať sloužila přepravě sokolovského uhlí (první část trati mezi Sokolovem a Svatavou byla dokonce vedena v trase starší báňské vlečky). Hnědě uhlí je po Kraslické dráze dopravováno dosud; jsou zde vedeny vlaky dopravce Sokolovská uhelná, a.s., z vlečky Medard ve Svatavě do Nového Sedla u Lokte.

         Významné úkoly plní Kraslická dráha i v základní dopravní obslužnosti. Vzhledem ke členitému horskému terénu je zde její role nenahraditelná.

         Výsledkem práce autorského kolektivu kolem Železničního spolku Klub M 131.1 je publikace, jež se zajisté stane součástí knihovny nejednoho železničního fandy nejen u nás, ale také v sousedním Německu.

         Publikace je k dostání v Muzeu Kraslické dráhy v Kraslicích. Její cena činí 140,- Kč. Dále ji můžete získat i v prodejně Pragomodel v Klimentské ulici v Praze nebo na Muzejní úzkorozchodné dráze Kateřina u Františkových Lázní.

 

Robert Koutný  

 


Halštrovská dráha, 2010

Jiří Humler, Robert Koutný, Michal Roh, Ing. Rudolf Tyller

Nejnovější publikace vydaná Železničním spolkem Klub M 131.1 je věnována regionální trati Tršnice – Luby u Chebu, která v roce 2010 oslavila 110 let své existence. Navazuje na publikaci „Místní dráha Tršnice – Luby u Chebu“, jež byla vydána v roce 2000 u příležitosti 100. jubilea Halštrovské dráhy a která byla během krátké doby beznadějně vyprodána. Brožura je nově koncipovaná, doplněná o řadu nově objevených historických i současných fotografií a nákresů.

Autoři se věnují nejen vlastní Halštrovské dráze. Svou pozornost věnují i ojedinělému systému těžebních drážek rozchodu 600 mm v okolí Skalné, jež nyní tvoří nejrozsáhlejší úzkokolejný systém v České republice. S těžbou jílů je ostatně úzce spjatá i samotná lubská lokálka – na Skalensku vytěžené a zpracované suroviny zde tvoří největší železnicí přepravovanou komoditu.

Cena 70,- Kč.

 

Krušnohorský Semmering, 2009
 
Jiří Humler, Robert Koutný, Michal Roh, Ing. Rudolf Tyller
 
Publikace vydaná ke 110. výročí Krušnohorského Semmeringu není pouze druhým vydáním knížečky z roku 1999, jedná se tedy o nové svébytné dílo, které na původní „semmering“ vhodně navazuje. Text je nově koncipován, současně zde jsou zařazeny i některé nové kapitoly. Obohacena je i obrazová část brožury, která má více než 110 stran. Čtenář se zde poutavou formou dozví řadu dalších zajímavých informací z historie této unikátní trati.
 
Cena 70,- Kč
 

Krušnohorský Semmering, 1999
 
Jiří Humler, Robert Koutný,Ing. Rudolf Tyller
 
Publikace byla vydána ke 100. výročí horské trati z Karlových Varů přes Nejdek a Potůčky do saského Johanngeorgenstadtu. Tato trať, která je charakteristická množstvím tunelů, velkých viaduktů a dalších zajímavých staveb, je druhou nejvýše položenou na území České republiky. Kromě bohatého textu věnovanému historii, hnacím vozidlům i infrastruktuře tratě zde čtenář nalezne množství kreseb a fotografií. Publikace byla vydána zvlášť v české a zvlášť v německé jazykové verzi.
Cena 50,- Kč

Tepelská dráha, 2008
 
Michal Roh
 
Další zajímavou tratí Karlovarského kraje je Tepelská dráha, která spojuje naše dvě největší lázeňská města – Mariánské Lázně a Karlovy Vary. Náročná trasa je vedena oblastí Tepelské vrchoviny a Slavkovského lesa, což mělo za následek nutnost vybudování řadu náročných inženýrských staveb. V okolí dráhy nalezneme nejen přírodní zajímavosti, ale i památky historie – Teplou s klášterem premonstrátů, Bečov nad Teplou s hradem, který je národní kulturní památkou.
Cena 60,- Kč


Dráha Slavkovského lesa, 2007

Jiří Beran, Jiří Humler, Robert Koutný, Radovan Milka, Ing. Rudolf Tyller, Miroslav Vaculík

Publikace přibližuje historii i současnost původně dvou samostatných tratí, které nyní tvoří tzv. Slavkovskou dráhu – místní dráhy z Nového Sedla do Lokte a mladší spojovací dráhy z bývalého Schönwehru (nyní Krásného Jezu na Tepelské dráze z Mariánských Lázní do Karlových Varů) přes Horní Slavkov opět do Lokte. Zejména v úseku u Nového Sedla jsou dějiny dráhy velice bohaté. Její trasa zde byla dvakrát přeložena, existovalo zde velké množství zejména báňských vleček. Neradostné jsou pak osudy spojovací dráhy z Krásného Jezu do Lokte, na které byl z důvodu jejího nevyhovujícího stavu zastaven v roce 1997 provoz.Dlouholeté úsilí představitelů regionu, měst a obcí kolem trati i železničních nadšenců přineslo první plody na podzim roku 2012, když byla zahájena obnova pět a půl kilometru dlouhého úseku z Krásného Jezu k odbočce vlečky STASIS, v jehož areálu nyní působí výrobce železničních vagonů Legios.  Čtenář publikace se seznámí i s přírodními i historickými zajímavostmi regionu Slavkovského lesa.
Cena 95,- Kč   

 
 

 

Publikace je možno zakoupit v 
Muzeu Kraslické dráhy, současně je možno je objednat na naší adrese
(v případě zaslání poštou je nutno k ceně publikací připočítat i poštovné). K dostání jsou i na akcích pořádaných naším spolkem, popř. v 

 

Prodej našich partnerů


 

 Domů


© 2009-2014 Železniční spolek Klub M 131.1